Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02210

ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02210
Název ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
301 dětské lékařství 3,12
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 10
Popis Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.
Čím výkom začíná Přípravou odběrového setu, poučením zákonného zástupce o provedení výkonu, hyperemizací patičky.
Obsah a rozsah výkonu Dezinfekce místa vpichu, nabodnutí sterilní lancetou nebo jehlou, provedení odběru na odběrový set, ošetření místa vpichu a identifikace vzorku.
Čím výkom končí Zápisem do zdravotní dokumentace. Odesláním vzorku.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 5 42,658
Celkem: 42,66
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000001 Paušál PMAT k výkonu 02210 1 30 0,00 30
Celkem: 30,00 30,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
73 31 104

Zpět na výpis