Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02200

NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU, POPŘÍPADĚ VŠEOBECNOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02200
Název NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU, POPŘÍPADĚ VŠEOBECNOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
Doba trvání 60
Popis Jedná se o návštěvu novorozence nebo dítěte propuštěného po porodu z dlouhodobé lůžkové péče. Návštěva dětskou, popřípadě všeobecnou sestrou v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované péče v rodině. Vykazuje se 1krát na jedno rodné číslo, v případě potřeby opakovaně.
Čím výkom začíná Rozhovorem s matkou zaměřeným na zdravotní stav dítěte, komplexní ošetřovatelskou anamnézou dítěte, rodiny, prostředí.
Obsah a rozsah výkonu - sledování vztahu matky k dítěti a zručnosti matky i rodiných příslušníků - vyšetření dítěte -svalového tonusu, vyšetření fontanel, sledování fyziologických funkcí, reakcí dítěte na podněty - celkové vyšetření fyziologie dítěte pohledem, diagnostika: 1. dietního i pitného režimu dítěte i matky 2. hygieny dítěte i matky 3. podání informací týkajících se bezpečnosti dítěte - edukuce matky o koupání, oblékání, spánku, krmení, přenášení, o pobytu dítěte venku. Po celou dobu návštěvy rozmlouvá s matkou - tak získává cenné informace o dítěti.
Čím výkom končí Podáním informací o plánovaných aktivitách - preventivních prohlídkách, očkování a další edukace. Záznam o návštěvě do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 DS 0 60 172,50
Celkem: 172,50
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 172,50 196,80 369

Zpět na výpis