Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02160

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU - OČKOVÁNÍ PROVEDENO

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02160
Název EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU - OČKOVÁNÍ PROVEDENO
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1x pro 1 léčivý přípravek, obsahující jednu nebo více očkovacích látek
Doba trvání 30
Popis Poučení pacienta/zákonného zástupce o očkování. Výkon se vykazuje při zahájení pravidelného očkování nebo nepovinného očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Vykazuje se s frekvencí 1krát pro daný druh očkování s vazbou na diagnózu očkování daným druhem očkovací látky. Nevykazuje se při opakování dávek základního očkování ani při přeočkování booster dávkou daného druhu očkování.
Čím výkom začíná Prostudováním dokumentace pacienta.
Obsah a rozsah výkonu Edukace pacienta/zákonného zástupce o důvodech, smyslu očkování, seznámení s pravidelným očkováním a s možnostmi očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění a jejich zařazení do očkovacího plánu. Edukace o mechanizmu účinku očkovacích látek, možnostech výběru druhu očkovací látky (pokud taková možnost existuje). Seznámení pacienta /zákonných zástupců s průběhem očkování, možnými vedlejšími účinky.
Čím výkom končí Rozhodnutím o termínu očkování
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 30 281,55
Celkem: 281,55
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 281,55 98,40 380

Zpět na výpis