Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02130

OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02130
Název OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
999 univerzální mezioborové výkony 3,28
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 2/1 den
Doba trvání 15
Popis Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Čím výkom začíná Pozváním na očkování v určeném termínu. Seznámení pacienta, resp. rodičů, resp. zákonných zástupců s očkováním - důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce (pozn. klinické vyšetření před aplikací očkovací látky, k vyloučení možné kontraindikace očkování je u registrovaného pojištěnce obsahem kapitační platby).
Obsah a rozsah výkonu Objednání očkovací látky, skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce, příprava očkovací látky dle druhu očkovací látky a postupu doporučeného výrobcem, vlastní aplikace očkovací látky i.m. nebo s.c. t.j. desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu. Zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže aplikované látky, obddobně zapsání do očkovacího průkazu.
Čím výkom končí Krátkodobý dozor nad zdravotním stavem pacienta (přibližně 15 min.) po aplikaci očkování vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 lékař 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M4974 Náklady spojené s pozváním k očkování 1 10,00 0,00 % 10,00
Celkem: 10,00 10,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
10,00 140,77 49,20 200

Zpět na výpis