Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02105

PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02105
Název PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Nepočítat režii
Poznámka null
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 3,12
999 univerzální mezioborové výkony 3,12
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 2/1 den
Doba trvání 15
Popis Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování.
Čím výkom začíná null
Obsah a rozsah výkonu null
Čím výkom končí null
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 15 127,974
Celkem: 127,97
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000393 Náklady spojené s pozváním k očkování 1 10 0,00 10
Celkem: 10,00 10,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek
Body
Přímé Režijní Celkem
138 47 185

Zpět na výpis