Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02034

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02034
Název KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 10
Popis
Čím výkom začíná Anamnéza průběhu onemocnění od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu Fyzikální vyšetření v nutném rozsahu sloužící k posouzení výsledku léčby a průběhu choroby. Indikace ev. nutných dalších vyšetření vč. administrativy, ev. změna léčby. Zhodnocení zdravotního stavu ev. uschopnění. V případě hromadného nebo individuálního očkování vykazujeme kód 20016 zvlášť.
Čím výkom končí Zhodnocením zdravotního stavu, pohovorem. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 10 93,85
Celkem: 93,85
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4,00 93,85 32,80 131

Zpět na výpis