Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02032

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02032
Název OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 40
Popis Preventivní prohlídka.
Čím výkom začíná Doplnění anamnezy od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu Fysikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psychomotorického vývoje, sec. pohl. znaků. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fys. vyšetření /včetně administr./. Poučení matky, výživa, režim. Pokud dítě splňuje kriteria k provedení očkování - je očkování spojeno s prevent. prohlídkou. Vyšetření moče, tlak, puls, barvocit + zraková ostrost, sluchu, posouzení psychosociálního vývoje v návaznosti na školní docházku u dívek menarché.
Čím výkom končí Diagnostický závěr ev. indikace dalších vyšetření, specifikace ev. dalšího dispenzárního sledování, zaměřuje se na ev. volbu povolání či návrh ZPS při ukončení školní docházky, vypracování epikrisy. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 40 375,40
Celkem: 375,40
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 375,40 131,20 515

Zpět na výpis