Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02024

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02024
Název KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 20
Popis
Čím výkom začíná Anamnestický průběh nemoci od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu Fysikální vyšetření v nutném rozsahu, sloužící k posouzení výsledku léčby, průběhu choroby. Indikace ev. nutných dalších vyšetření včetně administrativy, ev. změna léčby, veškeré sesterské úkony v nutném rozsahu. Zhodnocení zdravotního stavu /aptus, inaptus/. V případě hromadného nebo individuálního očkování /mimo rozsah Zdrav. řádu - POLIO, RUBEOLA, MOPAVAC/ vykazujeme kód 20016 zvlášť.
Čím výkom končí Zhodnocením zdravotního stavu. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 20 187,70
Celkem: 187,70
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4,00 187,70 65,60 257

Zpět na výpis