Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02023
Název CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 25
Popis
Čím výkom začíná Anamnézou nutnou k objasnění problému.
Obsah a rozsah výkonu První fysikální vyšetření nemocného, indikace nutných vyšetření včetně administrativy. Diagnostický závěr, provedení léčebného zákroku i mimo odbornost 002, včetně administrativy nutné ke konsil vyš. A dále vyšetření v průběhu choroby, kdy se mění příznaky, nález ev. léčba. Veškeré sesterské výkony nutné k provedení vyšetření. Patří sem předoperační vyšetření.
Čím výkom končí Diagnostický závěr, navržení terapie, informace rodičům. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 25 234,62
Celkem: 234,62
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 234,62 82,00 325

Zpět na výpis