Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02022

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02022
Název OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 50
Popis Preventivní prohlídka.
Čím výkom začíná Doplnění anamnezy od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu Fysikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psyschomotorického vývoje. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fysik. vyš. /včetně administrativy/. Diagnostický závěr, zvážení nutnosti ev. dispenzarizace. Poučení matky, výživa, režim dítěte. Během prevent. prohlídek do 1. roku, v 18ti měs., ve 3. letech a v 5. letech jsou prováděna tato vyšetření: protikřivičná profylaxe, puls AF screening fenylketonurie, orient. vyš. kyč. kloubu, vyš. sluchu, stav VF vývoj dentice, rozvoj řeči a sociálního chování, posouzení jemné a hrubé motoriky, zhodnocení výživy, vyšetření zraku, test k posouzení školní zralosti, vyš. moče, vyš. pohybového aparátu. Pokud dítě splňuje kriteria k provedení očkování - je očkování spojeno s preventivní prohlídkou.
Čím výkom končí Diagnostický závěr, ev. indikace nutných vyšetření, rozvaha nad zařazením, vyřazením, ev. pokračováním dispenzární péče. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 50 469,25
Celkem: 469,25
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,01 469,25 164,00 641

Zpět na výpis