Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02021
Název KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 70
Popis
Čím výkom začíná Založení zdravotní dokumentace. Podrobná anamneza rodinná včetně sociálních údajů, osobní anamneza. Těhotenská anamneza matky /prenatální, perinatální, postnatální/.
Obsah a rozsah výkonu Studium dokumentace předložené při převzetí do péče - zpráva z porodnice. Anamneza /RA, OA, NO, AA, SA/. Fyzikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých reflexů. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fyzikálního vyšetření /včetně administrativy/. Diagnostický závěr, zvážení nutnosti dispenzární péče. Poučení matky, výživa, režim dítěte. Ošetření pupku - jizvy, zhodnocení hybnosti kyčelních kloubů.
Čím výkom končí Diagnostický závěr a posouzení nutnosti dispenzární péče, poučení matky o očkovacím schématu a schématu preventivních prohlídek dle Zdravotního řádu. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 pediatr 0 70 656,94
Celkem: 656,94
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 656,94 229,60 895

Zpět na výpis