Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01445

STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01445
Název STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
104 endokrinologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 4/1 rok
Doba trvání 5
Popis
Čím výkom začíná Odběrem žilní či kapilární krve a zapnutím přístroje, následně vložením vzorku krve do přístroje.
Obsah a rozsah výkonu Spuštěním vlastní analýzy přístroje detekovaného vzorku krve a následné odečtení výsledku z display přístroje a tisk pro archivaci.
Čím výkom končí Vyhodnocení výsledku vyšetřovaného vzorku a zápisem do zdravotnické dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 2 2 9,65
Celkem: 9,65
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000095 Paušál PMAT k výkonu 01445 1 98,50 0,00 % 98,50
Celkem: 98,50 98,50
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0400 Reflektometr na stanovení HbA1c 5 1500 0,069 0 100,00 % 25 000,00 32,71
Celkem: 25 000,00 32,71
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
131,21 9,65 16,40 157

Zpět na výpis