Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01443

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01443
Název KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,02
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
202 hematologie 3,02
107 kardiologie 3,02
102 angiologie 3,02
101 vnitřní lékařství - interna 3,02
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,02
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 8/3 měsíce, 32/1 rok
Doba trvání 5
Popis Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k selfmonitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.
Čím výkom začíná Předehřátím testovacího proužku v přístroji, desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu Po vpichu lancetou nanesení kapky kapilární krve na aplikační políčko testovacího proužku. Odečtením hodnoty na displeji koagulometru - cca za 1 - 2 minuty.
Čím výkom končí Zápisem hodnoty do dokumentace a úpravou terapie.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 5 19,945
Celkem: 19,95
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236 0,00 1,18
M5424 Proužek testovací 0,02 bal. 6246 0,00 124,92
M5425 Roztok kontrolní 0,0052 bal. 724 0,00 3,7648
Celkem: 7 206,00 129,86
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0128 Koagulometr POCT 5 1100 0,12 0 100,00 % 17 500,00 13,31
Celkem: 17 500,00 13,31
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Navýšení osob. nákladů Přímé + navýšení Režijní Celkem
163 2 165 15 180

Zpět na výpis