Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01443

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01443
Název KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
102 angiologie 3,28
107 kardiologie 3,28
202 hematologie 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 8/3 měsíce, 32/1 rok
Doba trvání 5
Popis Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkom začíná Předehřátím testovacího proužku v přístroji, desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu Po vpichu lancetou nanesení kapky kapilární krve na aplikační políčko testovacího proužku. Odečtením hodnoty na displeji koagulometru - cca za 1 - 2 minuty.
Čím výkom končí Zápisem hodnoty do dokumentace a úpravou terapie.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 5 24,13
Celkem: 24,13
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5425 Roztok kontrolní 0,0052 bal. 724,00 0,00 % 3,76
M5424 Proužek testovací 0,02 bal. 6 246,00 0,00 % 124,92
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236,00 0,00 % 1,18
Celkem: 7 206,00 129,86
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0128 Koagulometr POCT 5 1100 0,12 0 100,00 % 17 500,00 13,31
Celkem: 17 500,00 13,31
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
143,18 24,13 16,40 184

Zpět na výpis