Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01443

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01443
Název KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,12
101 vnitřní lékařství - interna 3,12
102 angiologie 3,12
107 kardiologie 3,12
202 hematologie 3,12
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 8/3 měsíce, 32/1 rok
Doba trvání 5
Popis Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkom začíná Předehřátím testovacího proužku v přístroji, desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu Po vpichu lancetou nanesení kapky kapilární krve na aplikační políčko testovacího proužku. Odečtením hodnoty na displeji koagulometru - cca za 1 - 2 minuty.
Čím výkom končí Zápisem hodnoty do dokumentace a úpravou terapie.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 5 21,9384
Celkem: 21,94
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5425 Roztok kontrolní 0,0052 bal. 724 0,00 3,7648
M5424 Proužek testovací 0,02 bal. 6246 0,00 124,92
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236 0,00 1,18
Celkem: 7 206,00 129,86
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0128 Koagulometr POCT 5 1100 0,12 0 100,00 % 17 500,00 13,31
Celkem: 17 500,00 13,31
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
165 16 181

Zpět na výpis