Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01441

STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01441
Název STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM
Nepočítat režii
Poznámka Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je zárověň odebírána venozní krev za účelem biochemického vyšetření.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
104 endokrinologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
003 LSPP 2,87
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 2
Popis Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venózní krev za účelem biochemického vyšetření.
Čím výkom začíná Desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu Odběr krve vpichem autolancety (kopíčka), nanesení kapky krve na reakční pole testačního proužku, vložením proužku do glukometru, a odečtením hodnoty glykemie. Ve výkonu jsou zahrnuty náklady na vlastní vyšetření, kalibraci a kontrolní vzorky. Výkon podléha mezilaboratorní kontrole kvality.
Čím výkom končí Zápisem hodnoty do dokumentece.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 zdravotní sestra 2 5,75
Celkem: 5,75
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236,00 0,00 % 1,18
0085755 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ K TESTOVÁNÍ 0,02 TESTOVACÍ PROUŽKY KE GLUKOMETRU EB - G, BALENÍ 50K 300,00 0,00 % 6,00
Celkem: 536,00 7,18
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0064 Glukometr v ceně 1 000,- 3 50 0,9 0 100,00 % 1 000,00 0,06
Celkem: 1 000,00 0,06
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
7,24 5,75 6,56 20

Zpět na výpis