Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01211

PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01211
Název PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 2/1 rok
Doba trvání 20
Popis Vyšetření pacienta s Alzheimerovou nemocí, nebo jinou demencí, který je dispenzarizován u všeobecného praktického lékaře. Pacient musí být před předáním do péče všeobecného praktického lékaře vyšetřen specialistou a mít potvrzenu diagnózu demence.
Čím výkom začíná Aktualizací anamnézy a rozborem subjektivních potíží a problémů pacienta. Pokud je to možné, tak verifikace údajů pohovorem s rodinným příslušníkem či pečující osobou. Prostudování dostupné dokumentace pacienta.
Obsah a rozsah výkonu Fyzikální vyšetření včetně TK a hmotnosti. Zhodnocení laboratorních výsledků a komplementárních vyšetření dle Doporučeného postupu SVL ČLS JEP. Zhodnocení stavu pacienta a jeho mentálních funkcí. Zhodnocení efektu léčby event. návrh její úpravy, a stanovení dalšího léčebného plánu.
Čím výkom končí Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace a stanovením termínu příští dispenzární prohlídky.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 20 187,70
Celkem: 187,70
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 187,70 65,60 253

Zpět na výpis