Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01201

PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01201
Název PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 4/1 rok
Doba trvání 30
Popis Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře.
Čím výkom začíná Aktualizací anamnézy a rozborem subj. potíží a problémů pacienta, prostudování veškeré dostupné dokumentace pacienta. U nového záchytu seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu, pohybové aktivity, terapií a jejím cílem.
Obsah a rozsah výkonu Fyzikální vyšetření včetně TK, hmotnosti, fyzikální vyšetření obou DK se zaměřením na komplikace diabetu. Rozbor laboratorních výsledků - glykémie, glykovaný HBA1C, močový sediment, celkový cholesterol, HDL, LDL, TG, urea, kreatinin, urikemie, Na, K, Cl, JT, moč na mikroalbuminurii, EKG, oční pozadí s frekvencí určenou doporučenými postupy a přidruženými chorobami. Zhodnocení stavu kompenzace diabetu s pacientem, rozbor jeho životosprávy, event. návrh její úpravy, včetně terapie a stanovení dalšího léčebného plánu.
Čím výkom končí Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 dispenzarizující 5 30 255,948
Celkem: 255,95
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
256 94 350

Zpět na výpis