Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01188

NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA PACIENTA S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01188
Název NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA PACIENTA S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Nepočítat režii
Poznámka Indikace prohlídky její náplň a frekvence je dána Doporučeným postupem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Péče o vybraná onkologická onemocnění vypracovaným ve spolupráci s Českou onkologickou společností ČLS JEP.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 2/1 rok
Doba trvání 25
Popis Následná onkologická prohlídka pacienta po skončení primární onkologické léčby. Slouží k dispenzarizaci pacienta po skončené primární onkologické péči v ordinaci lékaře primární péče s cílem zachytit recidivu onkologického onemocnění, duplicitu nádorového onemocnění a pozdní komplikace předchozí onkologické léčby a komorbidity.
Čím výkom začíná Odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování
Obsah a rozsah výkonu Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Indikace laboratorních vyšetření dle doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Indikace komplementárních vyšetření uvedených ve speciální části doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Zhodnocení výsledků provedených vyšetření, eventuálně indikace dalších potřebných doplňujících vyšetření.
Čím výkom končí Zhodnocením zdravotního stavu pacienta. Stanovením termínu příští kontroly či odesláním do regionálního Komplexního onkologického centra. Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 25 234,62
Celkem: 234,62
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 234,62 82,00 325

Zpět na výpis