Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01186

PŘEVZETÍ PACIENTA PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ DO PÉČE LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01186
Název PŘEVZETÍ PACIENTA PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ DO PÉČE LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE
Nepočítat režii
Poznámka Výkon vzniká ve spolupráci a v konsensu s Českou onkologickou společností ČLS JEP a je v souladu s Věstníkem MZ a hlavními cíli Národního onkologického programu. Indikace prohlídky a její náplň je dána Doporučeným postupem ČLS JEP "Péče o vybraná onkologická onemocnění".
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 rok
Doba trvání 40
Popis Výkon lze vykázat jako první prohlídku pacienta při jeho předání do péče lékaře primární péče onkologem po skončení primární onkologické léčby. Slouží k seznámení se s průběhem onkologické léčby, jejími komplikacemi, doporučeními onkologa pro další péči, provedení vstupní prohlídky a sestavení plánu dispenzarizace a další péče o předaného pacienta. Dispenzarizace se pak realizuje prostřednictvím výkonu č. 01188.
Čím výkom začíná Prostudováním dokumentace se zaměřením na dokumentaci z předávajícího onkologického pracoviště a odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování.
Obsah a rozsah výkonu Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Orientační vyšetření neurologické. Orientačně funkce pohybového aparátu. Indikace laboratorních vyšetření dle doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Indikace komplementárních vyšetření uvedených ve speciální části doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Zhodnocení výsledků provedených vyšetření, eventuálně indikace dalších potřebných doplňujících vyšetření.
Čím výkom končí Zhodnocením zdravotního stavu pacienta. Stanovením termínu příští kontroly či odesláním do regionálního Komplexního onkologického centra v případě při podezření na recidivu onemocnění, onkologickou duplicitu či komplikace předchozí onkologické péče.Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyštřující 40 375,40
Celkem: 375,40
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 375,40 131,20 515

Zpět na výpis