Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01185

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01185
Název PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Nepočítat režii
Poznámka Účinnost výkonu nabyde dne 1. 1. 2018.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 15
Popis Provedení interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem podle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony.
Čím výkom začíná Pohovorem s pacientem vedoucím ke zjištění aktuálních zdravotních potíží, specifikaci plánovaného operačního výkonu a jeho termínu a studiem pacientem předložené zdravotní dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Odběr komplexní anamnézy a zaznamenání změn od posledního klinického vyšetření, zejména aktualizace informací o farmakologické anamnéze, alergiích, intoleranci léčiv, abuzu alkoholu a jiných návykových látek. Upřesnění informací o předchozích operačních výkonech a pooperačních stavech se zaměřením na toleranci podané anestezie. Zjištění subjektivních potíží, včetně psychického stavu pacienta. Celkové fyzikální interní vyšetření pacienta. Interpretace provedených laboratorních a dalších komplementárních vyšetření přesně definovaných v Doporučeném postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony. Indikace eventuálních dalších nutných komplementárních či konziliárních vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu a eventuální zahájení léčebného postupu je-li třeba. Je žádoucí zařazení pacienta dle klasifikace ASA.
Čím výkom končí Zápis do zdravotnické dokumentace, vyhotovením zprávy o předoperačním vyšetření vč. výsledků všech komplementárních vyšetření a její předání pacientovi. Poučením pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 140,77 49,20 198

Zpět na výpis