Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01170

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01170
Název NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 0
Popis Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby.
Čím výkom začíná Převzetím výzvy k návštěvě, jejím ověřením a zhodnocením akutnosti stavu.
Obsah a rozsah výkonu Návštěva praktického lékaře u pacienta, který je k němu registrován.Týká se pouze lékaře, který neslouží LSPP, ale vyjíždí v době svého odpočinku z bytu. Jedná se o ošetření, které nesnese odkladu do druhého dne. Netýká se lékaře LSPP, zde platí pouze přirážka za práci v noci a základní položka 00151. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazuje jako ZUM.
Čím výkom končí Zápisem do zdrav. dokumentace pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000062 Paušál PMAT k výkonu 01170 1 200,00 0,00 % 200,00
Celkem: 200,00 200,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
200,00 0,00 0,00 200

Zpět na výpis