Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01160

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01160
Název NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 0
Popis Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby.
Čím výkom začíná Převzetím výzvy, jejím ověřením a zhodnocením nutnosti návštěvy. NETÝKÁ SE LSPP !!
Obsah a rozsah výkonu Jde o výkon v návštěvní službě v době po očekávaném nejzazším konci ordinační doby, tedy již v době odpočinku lékaře, který vyjíždí zpravidla ze svého bytu. Jde o ošetření stavu, které nesnese odklad do druhého dne. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazuje jako ZUM.
Čím výkom končí Zápisem do zdrav. dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000061 Paušál PMAT k výkonu 01160 1 100,00 0,00 % 100,00
Celkem: 100,00 100,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
100,00 0,00 0,00 100

Zpět na výpis