Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01150

NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01150
Název NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 0
Popis Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.
Čím výkom začíná Indikací návštěvy lékařem ev. pacientem.
Obsah a rozsah výkonu Návštěva praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu, nebo v případě nutné kontroly zdravotního stavu lékařem u pacienta, který se nemůže sám k lékaři dostavit. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazují jako ZUM.
Čím výkom končí Záznamem do dokumentace pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000060 Paušál PMAT k výkonu 01150 1 60,00 0,00 % 60,00
Celkem: 60,00 60,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
60,00 0,00 0,00 60

Zpět na výpis