Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01147

STANOVENÍ SRDEČNÍHO TROPONINU T V ORDINACI

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01147
Název STANOVENÍ SRDEČNÍHO TROPONINU T V ORDINACI
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
107 kardiologie 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
101 vnitřní lékařství - interna 3,19
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 2/1 den
Doba trvání 12
Popis Stanovení srdečního troponinu T v ambulanci umožňuje urychlení a zpřesnění diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi lékařem prvního kontaktu a rychlejší stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu. To umožní efektivnější směrování pacienta, zkrácení času mezi počátkem infarktu myokardu a intervencí. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkom začíná Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média.
Obsah a rozsah výkonu Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku.
Čím výkom končí Odečtením výsledku, diferenciálně diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084452 Kvantitativní imunologický test pro detekci srdečního troponinu T 1 312 0,00 312
Celkem: 312,00 312,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 0 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
405 38 443

Zpět na výpis