Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01146

STANOVENÍ D-DIMERU V ORDINACI

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01146
Název STANOVENÍ D-DIMERU V ORDINACI
Nepočítat režii
Poznámka Slouží k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s klinickými příznaky. Vyloučení žilního tromboembolismu v ambulantní praxi sníží počet vyšetření v nemocnici a hospitalizací.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
107 kardiologie 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
101 vnitřní lékařství - interna 3,19
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 12
Popis Stanovení D-dimeru v POCT režimu v ordinaci. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkom začíná Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média.
Obsah a rozsah výkonu Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku.
Čím výkom končí Odečtením výsledku, diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084453 Kvantitativní imunologický test pro detekci D-dimeru 1 212 0,00 212
Celkem: 212,00 212,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 0 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
305 38 343

Zpět na výpis