Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01040

PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01040
Název PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
014 klinická stomatologie 4,11
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
604 dětská gynekologie 3,93
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
Doba trvání 30
Popis Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.
Čím výkom začíná Seznámením s problematikou, dokumentací a pod.
Obsah a rozsah výkonu Vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace.
Čím výkom končí Ukončením výpisu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 Vyšetřující I. 0 30 144,80
Celkem: 144,80
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 144,80 98,40 243

Zpět na výpis