Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01030

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01030
Název ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
Doba trvání 10
Popis Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.
Čím výkom začíná Prostudováním dokumentace eventuálně odborného nálezu.
Obsah a rozsah výkonu Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost ZP. Dodatečného nebo zpětného vystavení PN, nebo vystavení PN na doporučení specialisty. Vystavení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny. Vystavení duplikátu zdravot. formulářů na žádost zdrav. zařízení.
Čím výkom končí Poučením pacienta nebo jeho zástupce.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 0 10 48,27
Celkem: 48,27
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 48,27 32,80 81

Zpět na výpis