Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01026

ČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01026
Název ČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 15
Popis Výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence. Provádí se u osob nad 65 let do 80 let 1krát za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou.
Čím výkom začíná Pohovorem s pacientem a vysvětlením principu testu
Obsah a rozsah výkonu Provedením Mini-Cog testu a jeho vyhodnocením.
Čím výkom končí Zhodnocením výsledku testu,diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu. Poučením pacienta a zápisem do lékařské dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 15 127,974
Celkem: 127,97
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
128 48 176

Zpět na výpis