Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01025

KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01025
Název KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 10
Popis Nutný zápis o konzultaci ve zdravotnické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).
Čím výkom začíná Příprava a evnt. prostudování dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Pohovor s rodiči a zápis do dokumentace bez vyšetření pacienta.
Čím výkom končí Zápisem v dokumentaci o obsahu pohovoru a závěrem.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 0 10 48,27
Celkem: 48,27
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 48,27 32,80 81

Zpět na výpis