Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01024

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01024
Název KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 10
Popis
Čím výkom začíná Pohovorem s pacientem ke zjištění vývoje zdravotních potíží a stavu od poslední návštěvy u lékaře.
Obsah a rozsah výkonu Zúžené vyšetření oproti cílenému směřující především k posouzení průběhu chronického onemocnění a /nebo/ průběhu léčby. Posouzení dalšího diagnostického a léčebného postupu. Diagnostický a posudkový závěr. Zajištění dalších potřebných vyšetření. Předpis léků a další administrativa + vyšetření před očkováním hromadným (individuálním).
Čím výkom končí Pohovorem s pacientem a vysvětlením dalšího diagnostického a léčebného postupu. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 10 93,85
Celkem: 93,85
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4,00 93,85 32,80 131

Zpět na výpis