Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01023
Název CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 15
Popis
Čím výkom začíná Odběrem anamnézy cíleně.
Obsah a rozsah výkonu Vyšetření jednoho či více orgánových systémů cíleně podle potíží pacienta. Případný léčebný zákrok neuvedený dále v seznamu. Indikace doplňkových vyšetření. Posouzení dalšího diagnostického a léčebného postupu. Diagnostický a posudkový závěr. Eventuální zajištění dalšího konziliárního vyšetření. Předpis léků a zajištění další nutné administrativy. Vyšetření v průběhu choroby, kdy se mění příznaky, nález a léčba.
Čím výkom končí Pohovorem s pacientem a vysvětlením léčebných a diagnostických opatření a léčby. Administrativní činností související s výkonem ( vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 140,77 49,20 198

Zpět na výpis