Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 01021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 01021
Název KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 60
Popis
Čím výkom začíná Prostudováním dokumentace pacienta a odběrem životní osobní a rodinné anamnézy.
Obsah a rozsah výkonu Celkové interní fyzikální vyšetření. Orientační vyšetření neurologické. Orientační vyšetření funkcí pohybového aparátu. Vyšetření moče. Indikace dalších potřebných vyšetření podle výsledku prohlídky. Zhodnocení zdravotního stavu. Vyšetření zraku, sluchu.
Čím výkom končí Poučením pacienta, informace o možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 všeobecný praktický lékař 60 563,09
Celkem: 563,09
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 563,09 196,80 768

Zpět na výpis