Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál A000865 ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
506-2012-023PLASTIKA SPLAVU OTEVŘENÉHO TRAUMATICKY NEBO IATROGENNĚ536PNáhled
506-2012-029UZÁVĚR KRČKU VÝDUTĚ SVORKOU V POVODÍ KAROTICKÉM A ARTERIA CEREBELLARIS POSTERIOR INFERIOR (PICA)536PNáhled
506-2012-030MIKROANASTOMOZA EXTRA-INTRAKRANIÁLNÍ536PNáhled
506-2012-031UZÁVĚR KRČKU VÝDUTĚ SVORKOU VE VERTEBROBAZILÁRNÍM POVODÍ MIMO POVODÍ ARTERIA CEREBELLARIS POSTERIOR INFERIOR (PICA)536PNáhled
506-2012-032SUTURA INTRAKRANIÁLNÍ MARGINÁLNÍ TEPNY536PNáhled
506-2012-033UZÁVĚR KAROTIDY INTRAKRANIÁLNĚ DEFINITIVNÍ536PNáhled
506-2012-034ENCEFALO-DURO-ARTERIO-MYO-SYNANGIOZA (EDAMS)536PNáhled
506-2012-037DEKOMPRESIVNÍ INTRAKRANIÁLNÍ VÝKONY536PNáhled
506-2012-038TRANSSFENOIDÁLNÍ EXSTIRPACE SELÁRNÍ EXPANZE536PNáhled
506-2012-039RESEKCE ČÁSTI MOZKU536PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 20