Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál A000861 ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
506-2012-023PLASTIKA SPLAVU OTEVŘENÉHO TRAUMATICKY NEBO IATROGENNĚ536PNáhled
506-2012-029UZÁVĚR KRČKU VÝDUTĚ SVORKOU V POVODÍ KAROTICKÉM A ARTERIA CEREBELLARIS POSTERIOR INFERIOR (PICA)536PNáhled
506-2012-031UZÁVĚR KRČKU VÝDUTĚ SVORKOU VE VERTEBROBAZILÁRNÍM POVODÍ MIMO POVODÍ ARTERIA CEREBELLARIS POSTERIOR INFERIOR (PICA)536PNáhled
506-2012-032SUTURA INTRAKRANIÁLNÍ MARGINÁLNÍ TEPNY536PNáhled
506-2012-033UZÁVĚR KAROTIDY INTRAKRANIÁLNĚ DEFINITIVNÍ536PNáhled
506-2012-035VÝKONY PRO RECIRKULACI MOZKOMÍŠNÍHO MOKU536PNáhled
506-2012-037DEKOMPRESIVNÍ INTRAKRANIÁLNÍ VÝKONY536PNáhled
506-2012-039RESEKCE ČÁSTI MOZKU536PNáhled
506-2012-041OTEVŘENÁ BIOPSIE EXTRA ČI INTRAAXIÁLNÍ KOROVÉ ČI SUBKORTIKÁLNÍ EXPANZE, PUNKCE CYSTY, HEMATOMU NEBO ABSCESU MIMO FUNKČNÍ OBLASTI536PNáhled
506-2012-042OTEVŘENÁ BIOPSIE EXTRA ČI INTRAAXIÁLNÍ EXPANZE ULOŽENÉ VE STŘEDNÍ ČÁŘE, V KOMOŘE, NA BAZI, OBTÍŽNĚ V HLOUBOCE NEBO VE FUNKČNÍCH OBLASTECH MOZKU536PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 19