Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál A000848 ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
527-2012-004TORAKOTOMIE JAKO PŘÍSTUPOVÝ VÝKON527PNáhled
531-2012-064MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR - TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ ZABEZPEČENÍ DÁRCE PŘI CHIRURGICKÉM ODBĚRU ORGÁNŮ531PNáhled
534-2012-001REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ534PNáhled
534-2012-013BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBKLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ534PNáhled
535-2012-012ODBĚR SRDCE535PNáhled
535-2012-013ODBĚR BLOKU SRDCE - PLÍCE535PNáhled
537-2012-002ODBĚR PLIC537PNáhled
537-2012-003EXPLANTACE JEDNÉ PLICE537PNáhled
537-2012-004TRANSPLANTACE JEDNÉ PLÍCE537PNáhled
537-2012-014SUTURA RUPTURY BRÁNICE537PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 11