Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál A000846 ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
502-2012-017OPERACE DUPLIKATURY GIT532PNáhled
502-2012-018KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU - PORTOENTEROANASTOMOZA)532PNáhled
502-2012-019ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE TZV. TRISEGMENTEKTOMIE532PNáhled
502-2012-020HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ - LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK532PNáhled
502-2012-022KOREKCE KLOAKÁLNÍ MALFORMACE532PNáhled
502-2012-024KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY532PNáhled
502-2012-025KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ MALFORMACE S LAPAROTOMIÍ, LAPAROSKOPIÍ532PNáhled
521-2012-001MYOTOMIE TRÁVICÍ TRUBICE521PNáhled
521-2012-003OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM521PNáhled
521-2012-006PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKA521PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 51