Seznam zdravotních výkonů

Reference

Výkon Název Odbornost Kategorie
04400SVODNÁ ANESTEZIE014PNáhled
04410INJEKČNÍ ANESTESIE014WNáhled
04410INJEKČNÍ ANESTEZIE014WNáhled
09225KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)999PNáhled
101-2019-08-15-10-03-16ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC999PNáhled
102-2019-01-29-06-37-24MECHANICKÁ ATEREKTOMIE/TROMBEKTOMIE PERIFERNÍCH CÉV 810PNáhled
107-2018-04-19-09-24-11IMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU107PNáhled
107-2018-04-19-12-56-57REIMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU107PNáhled
107-2018-04-20-05-57-36PRIMOIMPLANTACE BEZDRÁTOVÉHO (LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU PRAVOKOMOROVOU STIMULACI107PNáhled
11140ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC101PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 113