Seznam zdravotních výkonů

Reference

Výkon Název Odbornost Kategorie
04400SVODNÁ ANESTEZIE014PNáhled
04410INJEKČNÍ ANESTESIE014WNáhled
04410INJEKČNÍ ANESTEZIE014WNáhled
09225KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)999PNáhled
101-2021-01-08-13-19-53ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC999PNáhled
11140ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC101PNáhled
117-2018-05-21-12-33-56PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY117PNáhled
15374NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE115PNáhled
17115KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNÉ ROTAČNÍ117PNáhled
17115KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ117PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 120