Seznam zdravotních výkonů

Jako přípravek 0000498 ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie Zulp
25111RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE215PNáhled
25113FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE215PNáhled
603-2012-032ODBĚR PLODOVÉ VODY TRANSABDOMINÁLNÍ AMNIOCENTÉZOU613PNáhled
603-2012-035FETOSKOPIE633PNáhled
603-2012-036FETOSKOPIE S ODBĚREM TKÁNĚ PLODU633PNáhled
603-2012-037ODBĚR CHORIOVÝCH KLKŮ TRANSCERVIKÁLNÍM NEBO TRANSABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM613PNáhled
603-2012-038ODBĚR FETÁLNÍ KRVE TRANSABDOMINÁLNÍ KORDOCENTÉZOU613PNáhled
603-2012-040TERAPEUTICKÁ PUNKCE DUTÝCH ORGÁNŮ PLODU623PNáhled
603-2012-041ZAVEDENÍ SHUNTU U PLODU IN UTERO623PNáhled
603-2012-042INTRAUTERINNÍ FETÁLNÍ TRANSFÚZE NEBO INFÚZE633PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 20