Seznam zdravotních výkonů

Číselník seznamu nositelů

X
Kód Popis Hodnota Výše paušálu
D1sestra domácí péče pod odborným dohledem (ZPOD)1,082,328696Detail
D2sestra domácí péče bez odborného dohledu (ZPBD)1,83,88116Detail
D3sestra domácí péče bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací)2,254,85145Detail
J1Jiný VŠ pracovník ve zdravotnictví (JOP) s odbornou způsobilostí12,6814Detail
K1logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) s odbornou způsobilostí12,6814Detail
K2logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) se specializovanou způsobilostí2,56,7035Detail
K3logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) se zvláštní odbornou způsobilostí (certifikační kurzy)3,59,3849Detail
L1lékař, zubní lékař a farmaceut absolvent VŠ12,6814Detail
L2lékař, zubní lékař a farmaceut po absolvování základního kmene (dle vyhl. 185/2009)1,84,82652Detail
L3lékař, zubní lékař a farmaceut se specializovanou způsobilostí3,59,3849Detail
S1NLZP pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)1,081,724976Detail
S2NLZP bez odborného dohledu (ZPBD)1,82,87496Detail
S3NLZP bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací)2,253,5937Detail
S4NLZP s VŠ vzděláním, spec. způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí2,56,7035Detail