Seznam zdravotních výkonů

Číselník seznamu nositelů

X
Kód Popis Hodnota Výše paušálu
D1sestra domácí péče (ZPOD)1,082,117016Detail
D2sestra domácí péče (ZPBD)1,83,52836Detail
D3sestra domácí péče se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru2,254,41045Detail
J1Jiný VŠ pracovník ve zdravotnictví (JOP) s odbornou způsobilostí12,4376Detail
J2jiný VŠ pracovník ve zdravotnictví (JOP) se specializovanou způsobilostí2,56,094Detail
K1logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) s odbornou způsobilostí12,4376Detail
K2logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) se specializovanou způsobilostí2,56,094Detail
K3logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) se zvláštní odbornou způsobilostí (certifikační kurzy)3,58,5316Detail
L1lékař, zubní lékař a farmaceut absolvent VŠ12,4376Detail
L2lékař, zubní lékař a farmaceut po absolvování základního kmene (dle vyhl. 185/2009)1,84,38768Detail
L3lékař, zubní lékař a farmaceut se specializovanou způsobilostí3,58,5316Detail
S1sestra (NLZP) s odbornou způsobilostí (ZPOD)1,081,56816Detail
S2sestra (NLZP) se specializovanou způsobilostí (ZPBD)1,82,6136Detail
S3sestra (NLZP) se zvláštní odbornou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací)2,253,267Detail
S4sestra (NLZP) s VŠ vzděláním, spec. způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí2,56,094Detail