Seznam zdravotních výkonů

Číselník seznamu nositelů

X Export
Kód Popis Hodnota Výše paušálu
D1sestra domácí péče pod odborným dohledem (ZPOD)1,083,0603Detail
D2sestra domácí péče bez odborného dohledu (ZPBD)1,85,1005Detail
D3sestra domácí péče bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací)2,256,3756Detail
J1Jiný VŠ pracovník ve zdravotnictví (JOP) s odbornou způsobilostí13,5239Detail
K1logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP), radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě LP, biomedicínský inženýr a odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví s odbornou způsobilostí 13,5239Detail
K2logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP), radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě LP, biomedicínský inženýr a odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí2,58,8098Detail
K3logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) se zvláštní odbornou způsobilostí (certifikační kurzy)3,512,3337Detail
L1lékař, zubní lékař a farmaceut absolvent VŠ13,5239Detail
L2lékař, zubní lékař a farmaceut po absolvování základního kmene (dle vyhl. 185/2009)1,86,343Detail
L3lékař, zubní lékař a farmaceut se specializovanou způsobilostí3,512,3337Detail
S1NLZP pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)1,082,267Detail
S2NLZP bez odborného dohledu (ZPBD)1,83,7784Detail
S3NLZP bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací)2,254,723Detail
S4NLZP s VŠ vzděláním, spec. způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí2,58,8098Detail