Seznam zdravotních výkonů

Číselník seznamu nositelů

X
Kód Popis Hodnota Výše paušálu
D1sestra domácí péče pod odborným dohledem (ZPOD)1,082,561544Detail
D2sestra domácí péče bez odborného dohledu (ZPBD)1,84,26924Detail
D3sestra domácí péče bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací)2,255,33655Detail
J1Jiný VŠ pracovník ve zdravotnictví (JOP) s odbornou způsobilostí12,9495Detail
K1logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP), radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě LP, biomedicínský inženýr a odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví s odbornou způsobilostí 12,9495Detail
K2logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP), radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě LP, biomedicínský inženýr a odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí2,57,37375Detail
K3logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) se zvláštní odbornou způsobilostí (certifikační kurzy)3,510,32325Detail
L1lékař, zubní lékař a farmaceut absolvent VŠ12,9495Detail
L2lékař, zubní lékař a farmaceut po absolvování základního kmene (dle vyhl. 185/2009)1,85,3091Detail
L3lékař, zubní lékař a farmaceut se specializovanou způsobilostí3,510,32325Detail
S1NLZP pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)1,081,897452Detail
S2NLZP bez odborného dohledu (ZPBD)1,83,16242Detail
S3NLZP bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací)2,253,953025Detail
S4NLZP s VŠ vzděláním, spec. způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí2,57,37375Detail