Seznam zdravotních výkonů

Číselník seznamu nositelů

X
Kód Popis Hodnota Výše paušálu
J1Jiný VŠ pracovník ve zdravotnictví (JOP) s odbornou způsobilostí12,216Detail
J2jiný VŠ pracovník ve zdravotnictví (JOP) se specializovanou způsobilostí2,55,54Detail
K1logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) s odbornou způsobilostí12,216Detail
K2logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) se specializovanou způsobilostí2,55,54Detail
K3logoped, fyzioterapeut, zrakový terapeut (VNP) se zvláštní odbornou způsobilostí (certifikační kurzy)3,57,756Detail
L1lékař absolvent VŠ12,216Detail
L2lékař po absolvování základního kmene (dle vyhl. 185/2009)1,83,989Detail
L3lékař se specializovanou způsobilostí3,57,756Detail
S1sestra (NLZP) s odbornou způsobilostí (ZPOD)1,081,425Detail
S2sestra (NLZP) se specializovanou způsobilostí (ZPBD)1,82,376Detail
S3sestra (NLZP) se zvláštní odbornou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací)2,252,97Detail
S4sestra (NLZP) s VŠ vzděláním, spec. způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí2,55,54Detail