Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV911WNáhled
06333APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV925WNáhled
06639OŠETŘENÍ STOMIÍ913PNáhled
17621REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU117PNáhled
312-2018-03-14-08-48-26-1SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET312PNáhled
312-2018-03-14-08-48-26-5BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE312PNáhled
312-2018-03-14-08-48-26-8SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY312PNáhled
312-2018-03-14-08-48-26-9ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU312PNáhled
32510ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU312PNáhled
32535BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE312PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 89