Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
15460CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII115PNáhled
17115KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNÉ ROTAČNÍ117PNáhled
17115KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ117PNáhled
17123ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU117PNáhled
17123ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE/RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ117PNáhled
17125MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA117PNáhled
17231ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU117PNáhled
17233DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE117PNáhled
17249PRIMOIMPLANTACE BEZDRÁTOVÉHO (LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU PRAVOKOMOROVOU STIMULACI107PNáhled
17299LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ117PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 60