Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
102-2019-01-29-06-37-24MECHANICKÁ ATEREKTOMIE/TROMBEKTOMIE PERIFERNÍCH CÉV 810PNáhled
107-2018-04-20-05-57-36PRIMOIMPLANTACE BEZDRÁTOVÉHO (LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU PRAVOKOMOROVOU STIMULACI107PNáhled
117-2018-03-14-08-48-26-11LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ117PNáhled
117-2018-03-14-08-48-26-15DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE117PNáhled
117-2018-03-14-08-48-26-16ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU117PNáhled
117-2018-03-14-08-48-26-18MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA117PNáhled
117-2018-03-14-08-48-26-19ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE/RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ117PNáhled
117-2018-03-14-08-48-26-21KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ117PNáhled
117-2018-03-14-08-48-26-27PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI117PNáhled
117-2018-03-14-08-48-26-29PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM117PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 78