Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
06131SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ DIABETICKÉ ULCERACE 911PNáhled
215-2020-08-14-21-25-23ENDOLUMINÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS215PNáhled
25128ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS215PNáhled
25128ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS K DIAGNOSTICE NITROHRUDNÍCH UZLINOVÝCH PROCESŮ - (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)215PNáhled
43639STEREOTAKTICKÁ RADIOCHIRURGIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM413PNáhled
47303TERAPIE NÁDORŮ POMOCÍ PARENTERÁLNÍ APLIKACE RADIOFARMAKA 131 I-MIBG407PNáhled
502-2012-027OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET522PNáhled
503-2012-013ROZTRŽENÍ SYMFÝZY NEBO JEDNOSTRANNÁ ZLOMENINA RAMÉNEK STYDKÉ KOSTI, OŠETŘENÁ OTEVŘENOU OSTEOSYNTÉZOU533PNáhled
503-2012-014ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY HOLENNÍ KOSTI523PNáhled
503-2012-015OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY DIAFÝZY HOLENNÍ KOSTI DLAHOU523PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 69