Seznam zdravotních výkonů

Jako materiál ve výkonech

Výkon Název Odbornost Kategorie
001-2017-03-21-10-56-02OŠETŘENÍ A PŘEVAZ NEHOJÍCÍ SE RÁNY PROSTŘEDKY VLHKÉHO HOJENÍ RAN DO 150 CM2001PNáhled
09121PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY999PNáhled
101-2019-08-15-10-03-16ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC999PNáhled
103-2012-12LARVÁLNÍ LÉČBA RAN103PNáhled
107-2012-29PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL107PNáhled
107-2018-04-19-09-24-11IMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU107PNáhled
107-2018-04-19-12-56-57REIMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU107PNáhled
107-2018-04-20-05-57-36PRIMOIMPLANTACE BEZDRÁTOVÉHO (LEADLESS) KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU PRAVOKOMOROVOU STIMULACI107PNáhled
108-2012-12AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA108PNáhled
11140ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC101PNáhled
Zobrazeno 1 až 10 záznamù z 225