Seznam zdravotních výkonů

Databáze zdravotních výkonů

Vítejte v databázi k seznamu zdravotních výkonů. Aplikace je ve vývojovém (testovacím) režimu, funkcionalita aplikace je postupně rozšiřována.

Databáze k seznamu zdravotních výkonů je přístupná široké veřejnosti s možností prohlížet a získat registrační listy platných zdravotních výkonů.

Registrační listy zdravotních výkonů v celém jejich rozsahu nejsou platnou a účinnou součástí právního řádu. Jejich obsah slouží jako podkladový materiál pro kalkulaci výše úhrady zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění a podmínky jejich vykazování.

V sekci Vyhláška naleznete výkony, které byly vydány konkrétní vyhláškou, kterou se novelizuje seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, včetně náhledu.

V sekci Platné výkony naleznete všechny aktuálně platné výkony. Registrační list zdravotního výkonu zobrazíte stisknutím „Detail“.

V sekci Číselníky naleznete aktuální verze číselníků použitých ve výkonech.

V sekci Změnová řízení se nachází seznam rozpracovaných zdravotních výkonů (tj. návrhy nových výkonů, navržené změny stávajících výkonů, výkony navržené ke zrušení).

Související dokumenty naleznete zde