Seznam zdravotních výkonů

Databáze zdravotních výkonů

Nejedná se o registr k očkování proti COVID-19. K očkování proti COVID-19 se registrujte na stránkách https://registrace.mzcr.cz/ nebo https://crs.uzis.cz/

Vítejte v databázi k seznamu zdravotních výkonů. Aplikace je ve vývojovém (testovacím) režimu, funkcionalita aplikace je postupně rozšiřována.

Databáze k seznamu zdravotních výkonů je přístupná široké veřejnosti s možností prohlížet a získat registrační listy platných zdravotních výkonů.

Registrační listy zdravotních výkonů v celém jejich rozsahu nejsou platnou a účinnou součástí právního řádu. Jejich obsah slouží jako podkladový materiál pro kalkulaci výše úhrady zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění a podmínky jejich vykazování.

UPOZORNĚNÍ: Položka "Přímé body" a "celkový počet bodů" u všech výkonů již obsahuje navýšení osobních nákladů nositelů výkonů o 10 % od roku 2021 dle kapitoly 9 vyhlášky č. 563/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Celkový počet bodů uvedený v této databázi se u některých výkonů může lišit o +/- 1 bod oproti výpočtu uvedeném ve vyhlášce z důvodu jiného způsobu zaokrouhlování. Právně závazný je počet bodů vycházející z výpočtu uvedeném ve vyhlášce nikoliv v této databázi, správný celkový počet bodů v souladu s vyhláškou najdete v číselnících pojišťoven – viz například zde https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotni-vykony. Na úpravě těchto nesrovnalostí v současné době pracujeme.

V sekci Vyhláška naleznete výkony, které byly vydány konkrétní vyhláškou, kterou se novelizuje seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, včetně náhledu.

V sekci Platné výkony naleznete všechny aktuálně platné výkony. Registrační list zdravotního výkonu zobrazíte stisknutím „Detail“.

V sekci Číselníky naleznete aktuální verze číselníků použitých ve výkonech.

V sekci Změnová řízení se nachází seznam rozpracovaných zdravotních výkonů (tj. návrhy nových výkonů, navržené změny stávajících výkonů, výkony navržené ke zrušení).

Související dokumenty naleznete zde